شفای بیماری را در قرآن بجوییم...

برای شفای سرطان کبد ۴۰ روز در بین الطلوعین سوره طه خوانده شود ..به امید خدا شفا خواهد یافت.

 

سوره انعام برای شفای تمام بیماریها

 

سوره مریم نیز برای شفای تمامی زخمها و جراحات

 

و سوره حمد که ۷۰ بار خواندن این سوره شفای کامل بیمار را به دنبال خواهد داشت.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند 1390ساعت 21:31  توسط .....  |